تصویر خنده دار از پشت صحنه سخنرانی احمدی نژاد!

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
KHAMENEI