فاصله منزل تا محل کار احمدی نژاد چند قدم است؟

روزنامه تهران نوشت: فاطمه آلیا از جمله نمایندگان حامی دولت در مجلس در گفت‌وگویی که در آستانه سالگرد «خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس جمهور» آغاز شد به پاسخ احمدی‌نژاد به سوال نمایندگان در این باره اشاره کرد و گفت: طراحان سوال از رئیس‌جمهور قطعا در سوال ۱۱ روز خانه نشینی احمدی‌نژاد به دنبال این نبودند […]

روزنامه تهران نوشت:
فاطمه آلیا از جمله نمایندگان حامی دولت در مجلس در گفت‌وگویی که در آستانه سالگرد «خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس جمهور» آغاز شد به پاسخ احمدی‌نژاد به سوال نمایندگان در این باره اشاره کرد و گفت: طراحان سوال از رئیس‌جمهور قطعا در سوال ۱۱ روز خانه نشینی احمدی‌نژاد به دنبال این نبودند که او بگوید «احمدی نژاد و خستگی؟» مردم نیز انتظار چنین جوابی را از رئیس جمهور نداشتند‌چرا که فاصله منزل و محل کار او ۱۰۰ قدم بیشتر نیست.

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ |
KHAMENEI