فرار مدیر عامل پیشین بانک ملی از خانه خود در کانادا

برخی از افراد وابسته به ضد انقلاب خبر از فرار خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی از خانه مسکونی خود در کانادا داده اند. به گزارش ندای انقلاب این افراد مدعی شده است که خاوری کلیه اموال خود در کانادا را به نام اقوام خود کرده و منزل مسکونی خود را تخلیه کرده و به […]

برخی از افراد وابسته به ضد انقلاب خبر از فرار خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی از خانه مسکونی خود در کانادا داده اند.


به گزارش ندای انقلاب این افراد مدعی شده است که خاوری کلیه اموال خود در کانادا را به نام اقوام خود کرده و منزل مسکونی خود را تخلیه کرده و به مکانی نا معلوم گریخته است.
خاوری از متهمین اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی است که هم اکنون در حال رسیدگی است میباشد.
هنوز صحت و سقم این خبر از سوی منابع رسمی تائید نشده است.

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ |
KHAMENEI