ورود تنها ۲ نماینده اصلاح طلب به مجلس نهم !

از ۱۷ نماينده فعلي اصلاح‌طلب مجلس؛ تنها ۲ نماينده منتخب مردم و ۲ نماينده به مرحله دوم راه يافتند از حدود ۱۷ نماينده عضو فراكسيون خط امام منتسب به جريان اصلاح‌طلب در مجلس هشتم، دو نماينده فعلي به عنوان منتخب مردم معرفي شدند و دو نماينده ديگر به مرحله دوم انتخابات راه يافتند. از اين […]

از ۱۷ نماينده فعلي اصلاح‌طلب مجلس؛ تنها ۲ نماينده منتخب مردم و ۲ نماينده به مرحله دوم راه يافتند

از حدود ۱۷ نماينده عضو فراكسيون خط امام منتسب به جريان اصلاح‌طلب در مجلس هشتم، دو نماينده فعلي به عنوان منتخب مردم معرفي شدند و دو نماينده ديگر به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.

از اين تعداد مسعود پزشكيان منتخب تبريز، آذرشهر و اسكو و حسين اميري‌خامكاني منتخب زرند و كوهبنان به صورت مستقيم وارد مجلس نهم خواهند شد و جهانبخش اميني منتخب مردم كرمانشاه و داريوش قنبري منتخب مردم ايلام در دور دوم انتخابات براي ورود به مجلس با ديگر كانديداهاي حوزه‌هاي انتخابيه خود رقابت مي‌كنند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۰ |
KHAMENEI