زمان مرحله دوم انتخابات مجلس

مرحله دوم انتخابات ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام می شود. ایلنا : جانشين رييس ستاد انتخابات كشور از احتمال به دور دوم کشیده شده انتخابات در تهران خبر داد. حسنعلی نوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال […]

مرحله دوم انتخابات ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام می شود.

ایلنا : جانشين رييس ستاد انتخابات كشور از احتمال به دور دوم کشیده شده انتخابات در تهران خبر داد.

حسنعلی نوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات در تهران گفت:معمولا در انتخابات مجلس حوزه انتخابیه تهران به دور دوم کشیده می شود.

وی در خصوص زمان برگزاری انتخابات دور دوم نیز گفت: مرحله دوم انتخابات ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام می شود.

نوری همچنین در خصوص آرای باطله ماخوذه گفت:آرای سفید، ناخوانا و آرایی که حاوی اسامی غیر از اسامی نامزدها باشد جزو آرای باطله ماخوذه محسوب می شود.

۱۴ اسفند ۱۳۹۰ |
KHAMENEI