رئیس گوگل ۱٫۵ میلیارد دلار سهامش را می‌فروشد

به گزارش فارس، وی ۲٫۴ میلیون سهام کلاس الف شرکت گوگل را در اختیار دارد و با توجه به ارزش ۶۰۴ دلاری هر سهم رقم درآمد وی از این محل بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار خواهد بود. اشمیث در مجموع ۹٫۱ میلیون سهم کلاس الف و کلاس ب گوگل را در اختیار دارد که در […]

به گزارش فارس، وی ۲٫۴ میلیون سهام کلاس الف شرکت گوگل را در اختیار دارد و با توجه به ارزش ۶۰۴ دلاری هر سهم رقم درآمد وی از این محل بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار خواهد بود.

اشمیث در مجموع ۹٫۱ میلیون سهم کلاس الف و کلاس ب گوگل را در اختیار دارد که در مجموع معادل ۲٫۸ سهام این شرکت را در بر می گیرد. وی بعد از فروش این میزان سهم کماکان ۶٫۷ میلیون سهم این شرکت را در اختیار دارد که معادل ۲٫۱ کل سهام این شرکت است.

هنوز انگیزه اشمیث از فروش این میزان سهم گوگل مشخص نیست، اما منابع خبری می گویند این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و این شرکت با این کار قصد داشته سرمایه کافی برای اجرای چند طرح جاه طلبانه دیگر را فراهم کند.

دیگر مدیران ارشد گوگل می گویند که برنامه ای برای فروش سهام خود ندارند.

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ |
KHAMENEI