دیگومارادونا و چفیه فلسطینی و شعار Viva Palestin + فیلم

مارادونا، سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات که معمولا با تشویق‌کنندگان بعد از پایان تمرینات دست می‌دهد، در پایان تمرینات روز دوشنبه، فلسطینیان تشویق کننده به وی یک چفیه فلسطینی هدیه دادند و وی با دریافت این هدیه اظهار شادی کرد و هدیه کننده را در آغوش گرفت و به سرعت آن را برسر انداخت و […]

مارادونا، سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات که معمولا با تشویق‌کنندگان بعد از پایان تمرینات دست می‌دهد، در پایان تمرینات روز دوشنبه، فلسطینیان تشویق کننده به وی یک چفیه فلسطینی هدیه دادند و وی با دریافت این هدیه اظهار شادی کرد و هدیه کننده را در آغوش گرفت و به سرعت آن را برسر انداخت و فریاد زنده باد فلسطین را با لهجه اسپانیایی سر داد.

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ |
KHAMENEI