سخنرانی جدید استاد حسن عباسی,به سر عقل آمدن یک انقلاب,۹دی

مسجد شهید محلاتی به سر عقل آمدن یک انقلاب

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/01/hwibdhmcfbeycxnlai5k.jpg

مسجد شهید محلاتی
به سر عقل آمدن یک انقلاب

بر چسب ها
۱۲ دی ۱۳۹۰ |
KHAMENEI