فیلم حمله حسن رحیم‌پور ازغدی به روحانیت پولدار

کلیپ جدید از حسن رحیم پور ازغدی سخنران مشهوری که این بار حسن رحیم پور ازغدی به روحانیت اشرافی گر و پولدار که به فکر بردن ابروی اسلام و شیعه است پرداخته.

حسن رحیم پور ازغدی  Hassan Rahimpour Azghadi یکی از محققان و نظریه پردازان ایرانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران است. آزاده در سراسر جهان به سخنرانی ها سفر کرده است، تمرکز او بر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران اسلامی معاصر است.

دانلود کلیپ

۲۲ آبان ۱۳۹۷ |
KHAMENEI