دانلود مستند فارسی هفت رنگ اورنگ – پاتایا در کشور تایلند

دانلود مستند جنجالی و به زبان فارسی هفت رنگ اورنگ که این بار به تایلند و شهر پاتایا سفر کرده است.

مستند هفت رنگ اورنگ که در این قسمت ویژه کشور تایلند و خصوصا برده داری جنسی در پاتایا و حضور دیسکوهای ایرانی و دیکتاتوری نظامی ها در این کشور میباشد.

دانلود مستند | هفت اورنگ | تایلند

۱۴ آبان ۱۳۹۷ |
KHAMENEI