فیلم عزاداری مسیحیان برای حضرت عیسی

برخی فرقه‌های مسیحیت برای حضرت عیسی چگونه عزاداری می کنند؟

با این وجود چرا با جستجو کلمه شیعه تصاویر قمه زنی به نمایش گذاشته می شود،اما با جستجو کلمه مسیحیت تصاویر عشق و مهربانی؟

دانلود کلیپ

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ |
KHAMENEI