امروز در حکومت وزیری داریم که شیعه ی امام صادق (ع) نیست + فیلم

حسن عباسی در یکی از تازه ترین سخنرانی هایش به بررسی نفوذ لیبرالیسم اقتصادی در جمهوری اسلامی پرداخته است.

به گزارش ظهور ۱۲، به نقل از ۸دی، حسن عباسی در یکی از تازه ترین سخنرانی هایش به بررسی نفوذ لیبرالیسم اقتصادی در جمهوری اسلامی پرداخته است که نماهنگ جنجالی آن را می توانید در ذیل مشاهده کنید.

کیفیت پایین
کیفیت متوسط
کیفیت بالا

۱۳ مهر ۱۳۹۵ |
KHAMENEI