طرفداران دولت تحت هیچ عنوان این کلیپ را نبینند! + فیلم

حال که دیگر ماه هاست از زمان اجرای برجام می‌گذرد با نگاهی به صحبت های متناقض و پرطمطراق حسن روحانی و سایر دولت مردان می‌توان به راحتی متوجه شد که چرا عده‌ای در کشور دلواپس بودند!

به گزارش ۸دی ، حال که تجربه برجام نشان داد که از مستکبران آبی برای ملت ایران که خواهان استقلال و عزت خویش‌اند گرم نمی‌شود، چه بهتر که دولت هر چه زودتر با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متوجه درون کشور و توانایی‌ها و امکانات داخلی باشد و چشم امیدش را بر طرف غربی ببندد.

در ادامه بد نیست این فیلم را ببینید تا متوجه بی خاصیت بودن برجام باشید :

دانلود

۷ مهر ۱۳۹۵ |
KHAMENEI