بازیگر توانمند سینمای ایران درگذشت

داوود رشیدی بازیگر توانمند سینمای ایران درگذشت.

داوود رشیدی بازیگر سینمای ایران درگذشت.

/ مشرق نیوز

 

۵ شهریور ۱۳۹۵ |
KHAMENEI