غنی و عبدالله امروز برای بار دوم دیدار کردند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، امروز برای بار دوم دیدار کردند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، امروز برای بار دوم دیدار کردند.

گفتی است این دیدار  پس از اینکه تنش‌های سیاسی بالا گرفت انجام شده است.

/ مشرق نیوز

۵ شهریور ۱۳۹۵ |
KHAMENEI