وزارت امور خارجه آمریکا پرداخت ۱.۳میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تأیید کرد که دولت اوباما ۱.۳ میلیارد دلار دیگر به ایران بابت حل و فصل اختلاف مالی را پرداخت کرده است.

پایگاه اینترنتی اگزامینر اظهار کرد: وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تأیید کرد که دولت اوباما ۱.۳میلیارد دلار دیگر به ایران بابت حل و فصل اختلاف مالی را پرداخت کرده است.

وزارت خارجه آمریکا ولی توضیح نداد که این مبلغ به چه شکلی پرداخت شده است.

این پول بابت بدهی ناشی از فروش اسلحه در سال ۱۹۷۹ که آمریکا متعهد شده بود و به آن عمل نکرد، پرداخت شد.

این رسانه افزود: پس از سرنگونی دولت وقت ایران (۱۹۷۹) معامله مربوط به فروش این تجهیزات به هم خورد و دولت اوباما گفته است به ایران بابت این پول و سود آن مقروض است.

/ مشرق نیوز

۲ شهریور ۱۳۹۵ |
KHAMENEI