تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه

جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه صبح امروز تشکیل شد.

صبح امروز(دوشنبه ۱شهریور) جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تشکیل شد.

در این جلسه  ۴ کمیته تخصصی دفاعی ، امنیتی و سیاست خارجی، امور اجتماعی و فرهنگی، امور عمومی و  امور اقتصادی و زیر بنایی تشکیل شد.

همچنین ۴ نفر از اعضای این کمیسیون مسئول ثبت‌نام اعضا برای حضور در کمیته‌ها شدند تاکارهای تخصصی در بررسی برنامه ششم توسعه از این طریق به انجام برسد.

آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز در جلسه امروز صبح  تصویب شد.

/ مشرق نیوز

۱ شهریور ۱۳۹۵ |
KHAMENEI