آیا اصلاح طلبان از روحانی در انتخابات آتی حمایت می‌کنند؟

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سوال که ” آیا اصلاح طلبان از روحانی در انتخابات آتی حمایت می‌کنند؟” گفت: اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت می‌کنند و کسی جز ایشان را برای مطرح کردن ندارند.

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سوال که ” آیا اصلاح طلبان از روحانی در انتخابات آتی حمایت می کنند؟” گفت: اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت می کنند و کسی جز ایشان را برای مطرح کردن ندارند.

عطریانفر همچنین در پاسخ به این سول که “آیا رای اصطلاح طلبان به روحانی مشروط خواهد بود؟”، گفت: خیر! نیازی به شرط ندارند. آقای روحانی فوق تصور اصلاح طلبان ظاهر شده است. جبهه اصلاحات در سال ۹۲ با شناخت اجمالی آقای روحانی را پذیرفت و حمایت کرد؛ اما در سال ۹۶ به جهت شناخت عمیق تری که از وی پیدا کرده اند، همه جانبه و با اعتماد بیشتری از وی حمایت می کنند؛ لذا طرح هرگونه شرطی برای وی، خلاف عقل، عرف و انصاف است.

/ مشرق نیوز

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ |
KHAMENEI