رباعیات و دوبیتی نوروزي جديد

عید نوروز است و آغاز بهار می رسد بر گوش از دشت و دیار صوت زیبای قناری، چلچله نغمه بلبل ز شوق لاله زار سوز و سرمای زمستان شد فنا کوه برفی شد دوباره سبزه زار   آن درخت خشک دیروز را نگر گشته امروز پرشکوفه، برگ دار عید یعنی آنکه بی جان جان گرفت […]

اشعار نوروزي،اشعار مذهبي

عید نوروز است و آغاز بهار

می رسد بر گوش از دشت و دیار

صوت زیبای قناری، چلچله

نغمه بلبل ز شوق لاله زار

سوز و سرمای زمستان شد فنا

کوه برفی شد دوباره سبزه زار

 

آن درخت خشک دیروز را نگر

گشته امروز پرشکوفه، برگ دار

عید یعنی آنکه بی جان جان گرفت

عید یعنی بازگشت روزگار

عید، مصداق معاد است ای بشر

کو که پند گیرد کجاست آن هوشیار؟

حَیّ و مَیّ و بود و نابود دست اوست

او خداوند است و صاحب اختیار

هرکه گفت کی مرد دوباره زنده شد؟

غافل است از قدرت پروردگار

زین تحول ها کیان عبرت بگیر

شک و تردید را بنه دیگر کنار

کیان

۱ فروردین ۱۳۸۶ |
KHAMENEI