واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام جدید رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه شهرک سازی جدید رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم کرد و گفت: ادامه این اقدامات به سخره گرفتن مقررات و معاهدات بین المللی توسط اشغالگران صهیونیست است و باید هر چه سریعتر متوقف شود.

بهرام قاسمی در واکنش به تصمیم جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر ساخت ۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق اشغالی، این اقدام را مغایر موازین حقوقی، قواعد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد دانست.

وی گفت: بار دیگر وجدان های آگاه و نهادها و سازمانها ی بین المللی را برای کاستن درد و رنج فلسطینیان مظلوم و تحت اشغال فرا می خوانیم. / راه دانا

۱۷ تیر ۱۳۹۵ |
KHAMENEI