اتحادیه اروپا و ترکیه حریم هوایی خود را به روی روسیه بستند

اتحادیه اروپا و ترکیه حریم هوایی خود را به روی جنگنده‌های روسی عازم سوریه بستند. “روسیا الیوم” در خبری فوری به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اتحادیه اروپا و ترکیه حریم هوایی خود را به روی جنگنده های روسیه که عازم سوریه هستند، بستند.

اتحادیه اروپا و ترکیه حریم هوایی خود را به روی جنگنده‌های روسی عازم سوریه بستند.

“روسیا الیوم” در خبری فوری به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اتحادیه اروپا و ترکیه حریم هوایی خود را به روی جنگنده های روسیه که عازم سوریه هستند، بستند.

۲۸ آذر ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI