تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر

گروهی از مسلمانان در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل ساختمان “کمیسیون نیجریه” در لندن تجمع کردند تعدادی از مردم شب گذشته در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل کمیسیون نیجریه در لندن تجمع کردند.

گروهی از مسلمانان در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل ساختمان “کمیسیون نیجریه” در لندن تجمع کردند

تعدادی از مردم شب گذشته در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل کمیسیون نیجریه در لندن تجمع کردند.

۲۸ آذر ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI