مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس

در حاضرین تجمع روز سیزده آبان افراد مختلف با تیپ های مختلف جلب توجه می کرد که یکی از آنها را در عکس زیر می بینید.

در حاضرین تجمع روز سیزده آبان افراد مختلف با تیپ های مختلف جلب توجه می کرد که یکی از آنها را در عکس زیر می بینید.
۱۵ آبان ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI