اداره فدرال آمار آلمان:از هر ۵ آلمانی یک نفر در معرض خط فقر قرار دارد!

بر اساس اطلاعات اداره فدرال آمار آلمان در سال ۲۰۱۴ از هر پنج آلمانی یک نفر در معرض تهدید فقر و محدودیت‌های اجتماعی قرار داشت که تعداد آن‌ها نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است به نقل از روزنامه “تاگس اشپیگل”، بر اساس گزارش اداره فدرال آمار آلمان که پنجشنبه ارائه شده است، سال […]

بر اساس اطلاعات اداره فدرال آمار آلمان در سال ۲۰۱۴ از هر پنج آلمانی یک نفر در معرض تهدید فقر و محدودیت‌های اجتماعی قرار داشت که تعداد آن‌ها نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است

به نقل از روزنامه “تاگس اشپیگل”، بر اساس گزارش اداره فدرال آمار آلمان که پنجشنبه ارائه شده است، سال گذشته از هر پنج آلمانی یک نفر در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار داشت و به این ترتیب حدود ۲۰٫۶ درصد یعنی ۱۶٫۵ میلیون نفر در آلمان به وسیله فقر یا محدودیت های اجتماعی تهدید می شدند.

آمارها درباره فقر در آلمان نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است. .در این سال حدود ۲۰٫۳ درصد یعنی ۱۶٫۲ درصد شهروندان آلمانی در معرض خطر فقر قرار داشتند. البته تعداد انسان های فقیر و در معرض محدودیت های اجتماعی در سراسر اروپا بیشتر از آلمان است. به گونه ای که در سراسر اتحادیه اروپا از هر چهار نفر یک نفر در معرض خطر فقر قرار داشته است.

بر اساس تعریف اتحادیه اروپا کسی در این اتحادیه در معرض خطر فقر قرار دارد که حدودا کم تر از ۶۰ درصد درآمد میانگین کل جمعیت را داشته باشد. در سال ۲۰۱۴ این آستانه درآمد برای افرادی که تنها در آلمان زندگی می کردند حدود ۹۸۷ یورو بود. برای والدینی که دو فرزند زیر ۱۴ سال دارند این آستانه درآمد در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰۷۲ یورو در ماه بوده است./تسنیم

۱۵ آبان ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI