عکس پسر قلعه نویی با لباس نماد آمریکایی‼️

تصویری از فرزند ارشد ژنرال استقلالی ها در صفحات اجتماعی منتشر شده، که مجسمه آزادی را روی پیراهن وی نشان می دهد. این مجسمه نماد کشور آمریکا است و بعید است هوتن خان منظور خاصی داشته باشد.

تصویری از فرزند ارشد ژنرال استقلالی ها در صفحات اجتماعی منتشر شده، که مجسمه آزادی را روی پیراهن وی نشان می دهد. این مجسمه نماد کشور آمریکا است و بعید است هوتن خان منظور خاصی داشته باشد.

۱۱ آبان ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI