دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

این مستند که کاری از گروه تولید برنامه «حذف و اضافه» است، ضمن حاشیه نگاری از دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به بیان مطالبات رهبری از دانشجویان نیز می‌پردازد. دانلود

این مستند که کاری از گروه تولید برنامه «حذف و اضافه» است، ضمن حاشیه نگاری از دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به بیان مطالبات رهبری از دانشجویان نیز می‌پردازد.

دانلود

۹ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI