همایش “فصلی نو از مبارزه؛ دار و دسته نیویورکی‌ها،کارگزاران نفوذ از قطعنامه تا برجام” با سخنرانی دکتر حسن عباسی

همایش “فصلی نو از مبارزه؛ دار و دسته نیویورکی‌ها،کارگزاران نفوذ از قطعنامه تا برجام” با سخنرانی استاد حسن عباسی برگزار خواهد شد. بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در آستانه بزرگداشت ۱۳ آبان این همایش را ساعت ۱۳ یکشنبه ۱۰ آبان با حضور حسن عباسی در دانشکده برق دانشگاه برگزار می‌کند

همایش “فصلی نو از مبارزه؛ دار و دسته نیویورکی‌ها،کارگزاران نفوذ از قطعنامه تا برجام” با سخنرانی استاد حسن عباسی برگزار خواهد شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در آستانه بزرگداشت ۱۳ آبان این همایش را ساعت ۱۳ یکشنبه ۱۰ آبان با حضور حسن عباسی در دانشکده برق دانشگاه برگزار می‌کند

۹ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI