خرابی های جنگ جهانی در اروپا/تصاویر

یک کارگردان هالیوودی در جنگ جهانی دوم اقدام به عکسبرداری از فجایع آن در اروپا کرد. به نقل از دیلی میل، جان فلوریا که یک کارگردان فیلمهای هالیوودی در دهه ۱۹۸۰ به شمار می‌رفت با عکاسی از حضور نظامیان آمریکایی در جنگ جهانی دوم درمقابل نازیها مسیر شغلی خود را تغییر داد.

یک کارگردان هالیوودی در جنگ جهانی دوم اقدام به عکسبرداری از فجایع آن در اروپا کرد.

به نقل از دیلی میل، جان فلوریا که یک کارگردان فیلمهای هالیوودی در دهه ۱۹۸۰ به شمار می‌رفت با عکاسی از حضور نظامیان آمریکایی در جنگ جهانی دوم درمقابل نازیها مسیر شغلی خود را تغییر داد.

۹ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI