لاریجانی در منزل یکی از قربانیان حادثه منا/عکس

شب گذشته حضور علی لاریجانی، رییس مجلس در منزل مرحوم دکتر قربان نیا، مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید که در منا جان باخت.مرحوم اصالتا اهل روستای میرک محله شهرستان رودسر بودند

شب گذشته حضور علی لاریجانی، رییس مجلس در منزل مرحوم دکتر قربان نیا، مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید که در منا جان باخت.مرحوم اصالتا اهل روستای میرک محله شهرستان رودسر بودند

۸ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI