مراسم عزاداری حسینی در ایالت «کلرادو» آمریکا/تصاویر

شیعیان آمریکا مراسم عزاداری شب و روز عاشورای حسینی را در مرکز اسلامی «الزهراء» در شهر «دنور» در ایالت «کلرادو» برگزار کردند.

شیعیان آمریکا مراسم عزاداری شب و روز عاشورای حسینی را در مرکز اسلامی «الزهراء» در شهر «دنور» در ایالت «کلرادو» برگزار کردند.

۸ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI