آیا وزیر صنعت چوب نامه ای که به روحانی نوشت را می‌خورد؟

وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت تدبیر و امید که چندی پیش به همراه ۳ وزیر دیگر نامه ای هشدار دهنده نسبت به عملکرد اقتصادی دولت امضا کرده بودند ، اکنون خبر برکناری اش انتشار پیدا کرده است به گزارش ظهور ۱۲ ؛ این خبر ساعاتی پیش در برخی کانال های سایت های خبری انتشار یافته […]

وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت تدبیر و امید که چندی پیش به همراه ۳ وزیر دیگر نامه ای هشدار دهنده نسبت به عملکرد اقتصادی دولت امضا کرده بودند ، اکنون خبر برکناری اش انتشار پیدا کرده است

به گزارش ظهور ۱۲ ؛ این خبر ساعاتی پیش در برخی کانال های سایت های خبری انتشار یافته است : برخی منابع از احتمال تغییر وزیر صنعت،معدن و تجارت خبر می دهند. از محمد نهاوندیان به عنوان جایگزین احتمالی محمدرضانعمت زاده یاد می شود.

این خبر از سوی منابع رسمی ، رد یا تأیید نشده است.

۷ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI