استاد رائفی پور در دانشگاه مازندران سخنرانی خواهد کرد

بسیج  دانشجویی دانشگاه مازندران، جهت آگاهی بخشی دانشجویان و اساتید از مسائل جنگ نرم همواره پرچم‌دار و پیش قدم در این عرصه بوده است، بار دیگر بسیج دانشجویی این دانشگاه همایشی با محوریت «جاهلیت مدرن» برگزار خواهد کرد. سخنران این همایش استاد رائفی پور از پژوهشگران برجسته حوزهٔ صهیونیزم پژوهی و فرقه های نوظهور می‌باشد.

بسیج  دانشجویی دانشگاه مازندران، جهت آگاهی بخشی دانشجویان و اساتید از مسائل جنگ نرم همواره پرچم‌دار و پیش قدم در این عرصه بوده است، بار دیگر بسیج دانشجویی این دانشگاه همایشی با محوریت «جاهلیت مدرن» برگزار خواهد کرد.

سخنران این همایش استاد رائفی پور از پژوهشگران برجسته حوزهٔ صهیونیزم پژوهی و فرقه های نوظهور می‌باشد.

raefi-poor-724x1024

۷ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI