شروع سال تحصیلی جدید در سوریه/تصاویر

dssdsdsdsd (1) dssdsdsdsd (2) dssdsdsdsd (3) dssdsdsdsd (4) dssdsdsdsd (5) dssdsdsdsd (6) dssdsdsdsd (7) dssdsdsdsd (8) dssdsdsdsd (9) dssdsdsdsd (10) dssdsdsdsd (11) dssdsdsdsd (12)

۷ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI