دسته عزاداری عاشورای حسینی در کانادا/تصاویر

دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر«کلگری» در ایالت «آلبرتا» کانادا برگزار شد.

دسته عزاداری عاشورای حسینی در شهر«کلگری» در ایالت «آلبرتا» کانادا برگزار شد.

۷ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI