فایل‌های صوتی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان در دهه اول محرم ۱۳۹۴

فایل‌های صوتی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان در دهه اول محرم ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و حسینیه آیت‌الله حق‌شناس در ادامه آماده دانلود است. فایل‌های صوتی مجموعه کامل سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان در دهه اول محرم ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و حسینیه آیت‌الله حق‌شناس در ادامه آماده دریافت است. […]

فایل‌های صوتی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان در دهه اول محرم ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و حسینیه آیت‌الله حق‌شناس در ادامه آماده دانلود است.

فایل‌های صوتی مجموعه کامل سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان در دهه اول محرم ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و حسینیه آیت‌الله حق‌شناس در ادامه آماده دریافت است.

سخنرانی با موضوع «برای نزدیک شدن به خدا» – محرم ۱۳۹۴ – دانشگاه امام صادق(ع):
سخنرانی شب دوم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب سوم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب چهارم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب پنجم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب ششم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب هفتم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب هشتم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب نهم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب دهم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی شب یازدهم محرم ۹۴ استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق(ع)
سخنرانی با موضوع «تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی» – محرم ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران:
سخنرانی با موضوع «رهایی از غضب تا غضب برای رهایی» – محرم ۹۴ – حسینیه آیت الله حق شناس:
۶ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI