مصاحبه روزنامه آرمان با حاج خانم فتنه گر!+عکس

روزنامه اصلاح طلب آرمان با فخرالسادات محتشمی‌پور فعال فتنه ۸۸ که همچنان مشغول فتنه‌گری و ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور است مصاحبه کرده است به نقل از سایت  انقلاب نیوز؛روزنامه زنجیره ای اصلاح طلب “آرمان” پیرو مواضع مشکوک گذشته اش و در تطهیر جریان فتنه و فتنه گران در شماره امروز خود […]

روزنامه اصلاح طلب آرمان با فخرالسادات محتشمی‌پور فعال فتنه ۸۸ که همچنان مشغول فتنه‌گری و ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور است مصاحبه کرده است

به نقل از سایت  انقلاب نیوز؛روزنامه زنجیره ای اصلاح طلب “آرمان” پیرو مواضع مشکوک گذشته اش و در تطهیر جریان فتنه و فتنه گران در شماره امروز خود مصاحبه ای را با فخرالسادات محتشمی‌پور از فعالین فتنه ۸۸ و همسر مصطفی تاج زاده کرده است که بسیار قابل توجه است.

روزنامه زنجیره ای “آرمان” در این مصاحبه با محتشمی‌پور از او به عنوان فعال حوزه زنان یاد کرده است(!) و به با حمله به نمایندگان زن مجلس نهم و تخریب آنها سعی در برجسته کردن محتشمی‌پور به عنوان یک فعال حقوق حوزه زنان و سیاست مدار داشته است.

فخرالسادات محتشمی‌پور از اعضای حزب منحله مشارکت و از فتنه گران جریان جنبش لجنی است که در سال ۸۹ و در جریان فتنه به دلیل ارتکاب جرایم مختلف اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است.

وی در فروردین ماه ۱۳۹۰ در بند انفرادی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و چند روز پس از اعتصاب غذا پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد که بلافاصله این اقدام دشمن شادکنش مورد تفقد و تشویق شبکه های ضد انقلاب قرار گرفت و سوژه و خوراک تبلیغاتی ضد انقلاب بر علیه نظام شد.

فخرالسادات محتشمی‌پور اکنون همچنان ارتباط با عناصر ضد انقلاب را حفظ کرده و یادداشت نویس سایت های ضد انقلاب است و بارها با شبکه های معاند بر علیه نظام مصاحبه کرده است و با انتقال اخبار مصطفی تاج زاده به ضد انقلاب خوراک تبلیغاتی شبکه های ضد انقلاب را مهیا کرده است.

۶ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI