فیلم دوربین مخفی در پایتخت داعش

یک زن زیر نقاب خود دوربین مخفی نصب کرده و در شهر گشتی زده تا دنیا ببینند، زندگی در یکی از حکومت‌های به ظاهر اسلامی چگونه است. دانلود

یک زن زیر نقاب خود دوربین مخفی نصب کرده و در شهر گشتی زده تا دنیا ببینند، زندگی در یکی از حکومت‌های به ظاهر اسلامی چگونه است.

دانلود

۶ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI