همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!!

زن جوان وقتی دید که شوهرش از او می خواهد حجاب نداشته باشد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاض گفت: آقای قاضی شوهرم از من می خواهد حجابم را رعایت نکنم و در مقابل […]

زن جوان وقتی دید که شوهرش از او می خواهد حجاب نداشته باشد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاض گفت: آقای قاضی شوهرم از من می خواهد حجابم را رعایت نکنم و در مقابل مردان غریبه بدون روسری و حجاب باشم. در صورتیکه این موضوع اصلا برای من قابل تحمل نیست و نمی توانم به حرف های شوهرم گوش کنم.

وی افزود:سال هاست که ما سر این موضوع با هم جنگ و دعوا داریم و من دیگر نمی توانم به خواسته های شوهرم عمل کنم. او هم اصلا حاضر نیست کوتاه بیاید و همیشه با من دعوا می کند. هر بار که مهمان به خانه ما می آید و من حجابم را رعایت می کنم باید کلی با شوهرم دعوا کنم و با هم جر و بحث داشته باشیم. برای همین دیگر تحمل این وضعیت را ندارم و می خواهم برای همیشه از شوهرم جدا شوم.

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهر او را هم به دادگاه احضار کرد تا پس از شنیدن صحبت های او در باره این پرونده تصمیم گیری کند./باشگاه خبرنگاران

۵ آبان ۱۳۹۴ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI