عکس‌های زنجیرزنی نماینده رشت در ظهر عاشورا

در حاشیه عزاداری مردم لشت نشاء در روز عاشورا، تصویری که مشاهده می کنید مربوط به زنجیرزنی حسن تامینی یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی است.

در حاشیه عزاداری مردم لشت نشاء در روز عاشورا، تصویری که مشاهده می کنید مربوط به زنجیرزنی حسن تامینی یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی است.

زنجیرزنی نماینده مردم رشت 1 زنجیرزنی نماینده مردم رشت 2 زنجیرزنی نماینده مردم رشت 3

۳ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI