علی لاریجانی در حال پخش سوپ نذری برای عزاداران + عکس

علی لاریجانی، رئییس مجلس شورای اسلامی شب عاشوار در هیات خادم الرضای قم حاضر شد و برای دقایقی اقدام به پخش سوپ نذری کرد.

علی لاریجانی، رئییس مجلس شورای اسلامی شب عاشوار در هیات خادم الرضای قم حاضر شد و برای دقایقی اقدام به پخش سوپ نذری کرد.

۳ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI