تصویر کمتردیده شده از نمای داخلی ضریح امام حسین(ع)

photo_2015-10-25_03-59-40

۳ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI