عکس/سه شهید در یک قاب با حاج قاسم سلیمانی

photo_2015-10-25_03-47-14

۳ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI