محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس

روز گذشته عبدالله باقری از محافظین قدیمی و ویژه دکتر محمود احمدی نژاد که سالها از جان ایشان محافظت می کرد, در  درگیری های اخیر در سوریه به شهادت رسید.

روز گذشته عبدالله باقری از محافظین قدیمی و ویژه دکتر محمود احمدی نژاد که سالها از جان ایشان محافظت می کرد, در  درگیری های اخیر در سوریه به شهادت رسید.

۱ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI