پرچم های حسینی سردر خانه ها + تصاویر

پرچم و بیرق های حسینی هرسال با رسیدن ماه محرم و رونق مجالس عزاداری و روضه خوانی خانگی از گنجه ها خارج شده و سردر منازل نصب می شود.

پرچم و بیرق های حسینی هرسال با رسیدن ماه محرم و رونق مجالس عزاداری و روضه خوانی خانگی از گنجه ها خارج شده و سردر منازل نصب می شود.

۳۰ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI