سینه زنی شهید ابراهیم همت + عکس

تصویری کمیاب از شهید همت فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلی الله علیه و اله در جمع رزمندگان و در حال سینه زنی و عزاداری؛

تصویری کمیاب از شهید همت فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلی الله علیه و اله در جمع رزمندگان و در حال سینه زنی و عزاداری؛
عکس:سینه زنی شهید همت درجمع رزمندگان
۲۹ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI