بلیبورد پوتین و اسد و نصرالله در سوریه + عکس

عکس زیر مربوط به بیلبوردی در منطقه زیبنبیه سوریه است که روز یکشنبه ثبت شده است.

عکس زیر مربوط به بیلبوردی در منطقه زیبنبیه سوریه است که روز یکشنبه ثبت شده است.

بیلبورد نصرالله،اسد و پوتین در سوریه (عکس)

۲۷ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI