نمایی باشکوه از برج آزادی + عکس

۲۶ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI