نقشه ایران ساخت چین + عکس

حسین نقاشی هم در اینستاگرامش این عکس را با شرح “جورچین نقشه ایران برای کودکان ایرانی؛ ساخت کشور چین” منتشر کرده است.

حسین نقاشی هم در اینستاگرامش این عکس را با شرح “جورچین نقشه ایران برای کودکان ایرانی؛ ساخت کشور چین” منتشر کرده است.

شبکه گردی
۲۵ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI