تنها زن قربانی بین حاجیان

در بین قربانیان حادثه مکه مکرمه، تا این لحظه تنها نام یک قربانی زن اعلام شد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، خدیجه خرمایی به شماره کاروان ۳۸۰۳۶ تنها قربانی زن در بین ۱۳۱ قربانی حادثه رمی جمرات در مکه مکرمه، تا این لحظه است.

در بین قربانیان حادثه مکه مکرمه، تا این لحظه تنها نام یک قربانی زن اعلام شد.
بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، خدیجه خرمایی به شماره کاروان ۳۸۰۳۶ تنها قربانی زن در بین ۱۳۱ قربانی حادثه رمی جمرات در مکه مکرمه، تا این لحظه است.
۳ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI