رمی جمارات در ۷۰سال پیش + عکس

مراسم رمی جمرات در منا در سالهای دور با حوادث قابل توجهی روبرو نبوده است.

مراسم رمی جمرات در منا در سالهای دور با حوادث قابل توجهی روبرو نبوده است.
عکس/ رمی جمرات، سال ۱۹۵۰
۳ مهر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI